مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید فرید
نام خانوادگی:موسوی زوارق
نخصص ها:فقه و اصول ، تفسیر ، علوم قرآنی

زندگی نامه

حجة الاسلام سید فرید موسوی در سال 1343 در شهر بناب دیده به جهان گشود ایشان در سال 1359 با توجه به علاقه بسیاری که به علوم دینی داشتند وارد حوزه گردیدند و طی ده سال درس خارج خود از اساتید بنامی همچون آیات اعظام میرزا جواد آقا تبریزی، فاضل لنکرانی، طاهر شمس کسب فیض نمودند ایشان علاوه بر تحصیل به امر تدریس نیز اشتغال دارند.